Oferta


Tłumaczenia pisemne
uwierzytelnione i zwykle

  • polsko-angielskie
  • angielsko-polskie

Dokumenty firm, certyfikaty, dyplomy, karty przebiegu studiów (transkrypty), zaświadczenia, akty notarialne, pełnomocnictwa itp.

Tłumaczenie w zakresie:

  • prawa,
  • biznesu,
  • oraz innych dziedzin.

Gwarantuję rzetelność i terminowość świadczonych usług. Zapraszam do zapoznania się z moimi referencjami.

Katarzyna Szymańska-Ladra


Numer wpisu na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości TP/1711/05.

Referencje

Przyjmowanie zleceń


Pocztą

PRIMAVERA
Katarzyna Szymańska-Ladra


51-610 Wrocław
ul. Moniuszki 32
zobacz na mapie
Telefonicznie

71 348 41 34
604 268 410

Pocztą elektroniczną

NIP: 898-126-23-69  ·  REGON: 930984249

nr rachunku bankowego
97 1140 2004 0000 3502 3305 9108 (mBank)